Normatives

Normativa bàsica per a l’ús dels recursos informàtics

La Universitat Miguel Hernández, a través del seu Servei d’Informàtica, proporciona recursos informàtics a la comunitat universitària per al millor desenvolupament de l’activitat acadèmica i d’investigació. Com a gestors d’informació i mitjans de comunicació de la comunitat universitària, els Serveis Informàtics de la Universitat han de garantir la fiabilitat i la seguretat en els seus sistemes d’informació i vetlar per que es realitze un bon ús dels mateixos.

Els objectius d’aquesta normativa són:

  • Garantir el compliment de la legislació vigent.
  • Garantir el compliment de la normativa per a ús de l’accés a Internet de la xarxa nacional de R+D (*RedIRIS).
  • Garantir la disponibilitat, rendiment, seguretat i privadesa dels sistemes d’informació propis i aliens.
  • Garantir la seguretat i privadesa dels usuaris.
  • Protegir la reputació i bon nom de la *UMH.

Per a açò, s’estableixen les següents pautes o mesures:

  • No està permès l’ús dels sistemes informàtics de la Universitat per a cap acte que viole la legislació vigent ni la política d’ús de la xarxa nacional de R+D (*RedIRIS).
  • Els recursos informàtics de la Universitat són d’ús exclusiu per a finalitats professionals i acadèmics. No està permès el seu ús amb finalitats privades, comercials o personals sense autorització, i en cap cas podran afectar a les finalitats professionals o acadèmics.
  • No està permès l’accés, manipulació o utilització d’informació, serveis o recursos per part de persones que no hagen sigut expressament autoritzades per la Universitat.
  • No estan permeses les accions que puguen deteriorar el rendiment dels sistemes informàtics o del treball d’altres usuaris.
  • L’ús dels recursos informàtics proporcionats per la Universitat Miguel Hernández implica l’acceptació d’aquests criteris d’ús.

L’incompliment dels mateixos poden implicar la pèrdua del dret d’utilització dels recursos i, si escau, les sancions o accions legals pertinents.